logo
. . .

Sistem Danışmanlığı

www.kobizon.com.tr

Sistem Danışmanlığı

Oda ve borsaların kullanmakta olduğu akretidasyon sisteminin amacı Türk Oda Borsa sisteminin , oda ve borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin arttırılması , hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi , oda/borsa sistemlerinin birbirine yakınlığının sağlanması suretiyle Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu Çerçevede ; Başta danışmanlığını yaptığımız Zonguldak ili ve ilçeleri oda/borsalarımız olmak üzere , tüm oda/borsalara hizmet vermeye hazırız.

animation image

En İyi Bulut Barındırma
Güvenilir Hizmet ile

Güncel C Panel sürümü ile tam uyumluluk. Hosting Hizmetimiz XenForo vb. forumların sistem gereksinimlerine uygundur.

server room